sett-sidhuvud_0.jpgBibMeet_07.jpg


Presentationer, länk till filmer och kontaktuppgifter

Stefan Pålssons artikel om BibMeet på SETT på Skolverkets webbplats

Deltagarnas PP -presentationer

  • Giftmord i litteraturen, Sofie Nilssons PP-presentation finns upplagd på hennes Slideshare